Kaseinpulver

Beskrivning

Sennelier Lactic Casein powder. Hartspulver med sodiumkarbonat. Löses till 20-30% i vatten. Kan blandas med pigment för permanenta gouacher / kaseintempera. Används i bakgrundslager. Burk 100g.