Hem » Färger » Gouachefärg » W&N Designers Gouache 14ml

W&N Designers Gouache 14ml

Beskrivning

Artistkvalitet. Innehåller gummi arabicum samt pigment av högsta kvalitet. Samtliga färger finns på 14 ml tuber. Ett urval av vita och svarta färger finns även i större tubstorlek. Särskilt om kadmiumfärger: även om dessa tuber ej är märkta med farosymbol är de skadliga för vattenlevande organismer. Färgrester ska ej spolas ned i avloppet, utan tas om hand som farligt avfall (inlämnas till miljöstation).