Övriga medier

I kategorin övriga medier finns oika medium för konstnärligt bruk.

Här hittar du våra övriga medier

Man kan använda våra övriga medier för att förlänga eller förkorta färgens torktid, öka glansen, göra färgen tjockare eller tunnare och mycket mer. Här kommer några exempel på vad olika medium i kategorin övriga medier kan åstadkomma. Venetianskt terpentin ökar glansen och används även för framställning av temperaemulsioner. Med Liquin impasto får man skarpa texturer och penseldrag samt ökar färgens volym. För att göra vanlig oljefärg vattenlöslig kan man använda Medium 7 från Lukas. Med Casein Tempera Binder som man blandar med oljefärg framställer man sin egen kaseintempera