Farosymboler och miljömärkningar

En del produkter i vårt sortiment är märkta med olika typer av farosymboler, läs gärna vår sammanfattning nedan av vad symbolerna står för.

Olika miljö- och hälsomärkningar

Idag finns det två olika typer av farosymboler på kemiska produkter. Det beror på att de äldre som har orange bakgrund håller på att bytas ut mot nya med vit bakgrund och en röd ram. Från och med 1 juni 2017 ska bara de nya symbolerna finnas på produkter. De nya symbolerna kommer att se lika­dana ut i alla länder.

Farosymboler för frätande och skadliga produkter

Frätande gul symbolFrätande vit symbolSkadlig gul symbolSkadlig vit symbol

Frätande                                              Skadlig

En produkt med någon av dessa farosymboler kan vara frätande, irriterande eller skadlig för huden, ögonen och luftvägarna och i vissa fall orsaka kraftiga allergiska reaktioner. Om produkten är frätande kan den ge allvarliga skador redan vid kortvarig kontakt, till exempel om du får stänk i ögonen.

Farosymboler för produkter som är giftiga eller kan ge allvarliga skador

mycket giftig gulMycket giftig vitHälsofarlig vit symbol

Mycket giftig                                         Hälsofarlig

Dessa symboler finns på produkter som kan leda till allvarliga hälsorisker. De kan till exempel innehålla mycket giftiga ämnen som ökar risken för cancer, påverka fertiliteten eller skada arvsanlagen.

Farosymboler för produkter som är farliga för miljön

Farlig för miljön gulFarlig för miljön vit

Miljöfarlig

En del kemikalier som exempelvis färger kan skada miljön om de kommer ut i vattendrag eller skog och mark. Vi kan även få i oss av ämnena indirekt genom maten som vi äter och vattnet vi dricker. Lämna alltid överblivna kemikalier till en miljöstation och häll inte ut några rester i avloppet.

Farosymboler för produkter som är brandfarliga eller explosiva

Mycket brandfarlig gulMycket brandfarlig vitExplosiv gulExplosiv vit

Brandfarlig                                           Explosiv

Oxiderande gulOxiderande vitGas under tryck

Oxiderande                                         Gas under tryck

En del produkter är farliga på grund av fysikaliska egenskaper, som att de är brandfarliga, explosiva eller oxiderande. Exempel på brandfarliga vätskor är lösningsmedel som aceton eller terpentin och lacknafta. Sprayburkar är exempel på produkter som kan explodera om de utsätts för värme.

Informationen är hämtad hos Kemikalieinspektionen där man även kan hitta mer information.