Färgrester

Spola inte ned färgrester i avloppet utan lämna alltid in dem in till miljöstation. Här kan du läsa om hur man går till väga.

Ta hand om dina färgrester på rätt sätt

Färgrester ska aldrig spolas ner i avloppet utan lämnas in till miljöstation tillsammans med trasor och annat som också har färg på sig. Har du köpt färgerna här hos oss är du välkommen att lämna in färgrester, trasor och tomma tuber till oss i butiken på Fiskargatan 1A i Stockholm.

Färgrester ska lämnas till miljöstation

Innan du lämnar avfallet till miljöstation

  • Torka bort färgrester från händerna före du tvättar dem.
  • Torka ur penslarna noga, skölj dem i en burk med lösningsmedel eller vatten. Torka av igen innan du rengör i rinnande vatten.
  • Burkar trasor etc som har färg på sig lämnar du in på miljöstation.


Särskilt försiktig ska man vara med färger som innehåller kadmium och zink. För att undvika kadmium i färgerna välj kadmiumgula eller kadmiumröda färger där det står hue, sub eller imit efter kulörnamnet. Dessa färger innehåller inte kadmium.

Som är privatperson är det gratis att lämna farligt avfall, tomma tuber, trasor och färgrester till närmaste miljöstation. Om avfallet innehåller kadmium märk det du lämnar in med ”Kadmiumhaltigt avfall”.

 Läs mer i foldern "Hållbar konst" som Stockholm Stad satt samman, öppnas som PDF.