Om oss


Försäljare av konstnärsmaterial sedan 60 år

Konstnärernas Centralköp bildades av en grupp konstnärer 1962 som en ekonomisk förening med syfte att tillhandahålla konstnärsmaterial av bra kvalitet. Vi som arbetar i butiken är själva utövande konstnärer vilket medför ett intresse och en praktisk kunskap om olika konstnärsmaterial och deras användning. Idag samarbetar vi med över femtio olika leverantörer och levererar konstnärsmaterial till hela landet.

Prislista KCK 1963

Prislista från 1963.

Idag får alla handla men så har det inte alltid varit

Konstnärernas Centralköp bildades som en icke vinstdrivande förening med en verksamhet som var mycket begränsad till en början. Butiken var öppen endast en dag i veckan och skulle då betjäna konstnärer i hela landet. Fokus låg i att tillgodose medlemmarnas behov av konstnärsmaterial, men redan tidigt i verksamhetens historia fick även konstskoleelever möjlighet att handla. Med ständigt långa köer utanför butiken bestämde man att kooperativets medlemmar fick handla på måndagar och konststuderande på tisdagar. År 2010 togs beslutet att Konstnärernas Centralköp skulle bli ett allmänt kooperativ så att alla som vill får bli medlemmar, professionella konstnärer såväl som amatörer. Man behöver inte vara medlem för att handla i butiken, alla är välkomna.

Färgtuber

Tuber från tiden när det begav sig.

Kontaktuppgifter & företagsinformation

Telefon 08 - 773 27 57, telefontid vardagar 09-13
E-post: kundservice@konstnarernas.se
Postadress: Box 111 19, 100 61 Stockholm

Plusgiro: 657656-5
Organisationsnummer: 702001-1578