Linolja och självantändning

Läs om hur man tar hand om linoljan på ett säkert sätt.

Linolja används ofta av konstnärer vid exempelvis oljemåleri. En risk med linolja är att den kan självantända men det sker inte i färgtuben eller där man målat utan i trasorna som använts under arbetet. Branden börjar med att linoljan oxiderar kraftigt i kontakt med syre med värmeutveckling och eldsvåda som följd.

För att undvika självantändning ska man aldrig lämna trasor med linolja eller andra vegetabiliska oljor framme. Efter färdigt arbete bör trasorna brännas eller förvaras i ett kärl med vatten och lock, när det gått några dygn kan trasan slängas. Penslar och liknande kan rengöras med såpa eller tvål direkt.

Källa Brandskyddsföreningen