Linoleum

Beskrivning

Linoleumplattor för att kunna skära ut och trycka linoleumsnitt med valfri högtrycksfärg. Tjocklek: 3,2mm.